MEMBER PRICE

STUDENT

ราคาเริ่มต้น
฿ 999 /Month
 • 3 Months = 2,599 THB
 • 6 Months = 4,599 THB
 • 12 Months = 7,199 THB

NORMAL PERSON

ราคาเริ่มต้น
฿ 1,500 /Month
 • 3 Months = 3,600 THB
 • 6 Months = 6,000 THB
 • 12 Months = 10,000 THB

SPECIAL

ราคาพิเศษ
฿ 1,000 /Month
 • 10 Times In 1 Month
 • 1,000 THB
 •  

VISITOR PRICE

FOR 1 DAY

ราคาต่อวัน
฿ 200 /Day
 • Steam & Sauna
 • Weight Training
 • Exercise Class
 • Cardio Zone
 • Funtional Zone

YOGA PRICE

STUDENT

ราคาเริ่มต้น
฿ 1,000 /12 Class in 2 Months
 • DURATION
 • 2,500 THB = 30 Class in 4 Months
 • 4,000 THB = Unlimited Class in 6 Months
 • 6,000 THB = Unlimited Class in 1 Year

NORMAL PERSON

ราคาเริ่มต้น
฿ 2,000 /15 Class in 2 Months
 • DURATION
 • 3,800 THB = 30 Class in 4 Months
 • 5,000 THB = Unlimited Class in 6 Months
 • 9,000 THB = Unlimited Class in 1 Year

หมายเหตุ

ราคาคลาสโยคะทั้งหมดสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องสมัครค่าสมาชิก

ลูกค้าสามารถเข้าคลาสโยคะได้ตามจำนวนแพ็คเกจที่ซื้อเท่านั้น ซึ่งจะไม่สามารถเล่นเครื่องเล่นในโซนฟิตเนสได

PERSONAL TRAINER PRICE

10 Times

เทรนเนอร์ส่วนตัว 10 ครั้ง
฿ 4,500
 • DURATION
 • 10 Times In 1 Month 15 Days

20 Times

เทรนเนอร์ส่วนตัว 20 ครั้ง
฿ 8,000
 • DURATION
 • 20 Times In 3 Months

30 Times

เทรนเนอร์ส่วนตัว 30 ครั้ง
฿ 10,800
 • DURATION
 • 30 Times In 4 Months

หมายเหตุ

ราคาเทรนเนอร์ส่วนตัวนี้ เป็นราคาสำหรับสมาชิกทุกแพ็คเกจ

1. ลูกค้าที่ต้องการซื้อแพ็คเกจ Personal Trainer ทุกท่าน จะต้องเป็นสมาชิกกับทางฟิตเนสเสียก่อนจึงจะสามารถซื้อแพ็คเกจ Personal Trainer ได้

*ลูกค้าไม่สามารถซื้อแพ็คเกจ Personal Trainer แยกออกจากแพ็คเกจสมาชิกได้

2. เนื่องจากแพ็คเกจสมาชิก และแพ็คเกจ Personal Trainer มีระยะเวลาแพ็คเกจที่ไม่ตรงกัน ลูกค้าที่ซื้อแพ็คเกจ Personal Trainer (ทุกแพ็คเกจ) จะต้องต่ออายุสมาชิกก่อนที่จะใช้สิทธิ์ในส่วนของระยะเวลาที่เหลือได้

*ในกรณีจำนวนครั้งในการเทรนส่วนตัวยังไม่หมด และจำนวนวันในแพ็คเกจ Personal Trainer ยังคงเหลือ

ลูกค้าสมัครสมาชิก 1 เดือน พร้อมแพ็คเกจ Personal Trainer 10 ครั้งในระยะเวลา 1 เดือน 15 วัน : เมื่อลูกค้าหมดอายุสมาชิกแล้ว แต่เหลือจำนวนครั้งในการเทรน 5 ครั้ง

ลูกค้าต้องต่ออายุสมาชิกก่อนจึงจะสามารถใช้สิทธิ์ระยะเวลา และจำนวนครั้งเทรนที่เหลือของแพ็คเกจ Personal Trainer ได้

*ในกรณีจำนวนครั้งในการเทรนส่วนตัวหมด แต่จำนวนวันในแพ็คเกจ Personal Trainer ยังคงเหลือ : ลูกค้าไม่ต้องต่ออายุสมาชิก เพราะจำนวนครั้งในการเทรนได้หมดลงไปแล้ว (ไม่สามารถใช้ระยะเวลาที่เหลือในแพ็คเกจ Personal Trainer เข้าใช้บริการใด ๆ ในฟิตเนสได้ เพราะแพ็คเกจนี้ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจสมาชิก)

สิทธิ์สำหรับลูกค้าที่สมัครสมาชิก 12 เดือน ลูกค้าที่สมัครแพ็คเกจนี้ สามารถ Drop การเทรนได้สูงสุด 3 เดือน ในกรณีอุบัติเหตุ

และต้องมีใบรับรองแพทย์มายืนยันเท่านั้น จึงจะใช้สิทธิ์ในการ Drop ได้

COPYRIGHT © ALL RIGHT RESERVE BY B2K GROUP 2018.